EXCAVACIONES Y DERRIBOS EN BARBERÀ DEL VALLÈS

BERENGUER és una empresa amb gran experiència en el sector de la construcció.
Disposem d'un ampli equip de maquinària en propietat i de personal qualificat amb una àmplia experiència per a l'execució dels nostres treballs sota la supervisió dels nostres tècnics.

EXCAVACIONES Y DERRIBOS EN BARBERÀ DEL VALLÈS

En BERENGUER realitzem moviments de terra, excavacions, excavacions en espai reduït, rases, piscines, enderrocs, arranjament de camins, etc. ..

Disposem d'un departament tècnic especialitzat i un parc de maquinària i vehicles d'última generació per a realitzar qualsevol projecte.

A més de la maquinària per poder dur a terme aquests treballs, s'inclou un complet conjunt d'eines i utillatge tant manual com mecànic, que compleix rigorosament amb totes les mesures de seguretat i salut recollides en la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.

En BERENGUER oferim servei de excavaciones y derribos en Barberà del Vallès i a tota la zona del vallès, i també disposem de camions grua on estem especialitzats en treballs de precisió amb camions grua, realitzem diferents treballs com:
• Muntatges d'estructures metàl·liques
• Elevació de material ( aires condicionats , calderes etc.)
• Col·locació de vidres amb ventosa elèctrica
• Col·locació de rètols
• Servei de camió en obra (formigonar, muntatge de forjats, encofrats, moviment de material en obra, etcètera)

Excavaciones y Derribos

Tots els nostres serveis estan disponibles les 24 h dissabtes, diumenges i festius.

Necessita un servei de excavaciones y derribos en Barberà del Vallès?

en Grues i Transports Berenguer comptem amb la millor maquinària, no dubti en posar-se en contacte amb nosaltres.

Truqui'ns i demani'ns pressupost

93 714 71 34