AVÍS LEGAL

El titular del web: www.gruasberenguer.com és:
Grues i Transports Berenguer, S.L..
Carrer Garrotxa, 79
Polígon Industrial Pla de la Bruguera
08211 Castellar del Vallès
Barcelona
Tel. 696 242 182

B-66313677

info@gruasberenguer.com

Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, en el Tom 44382, foli 170, B454471 Full núm

Condicions d'Ús

L'accés i utilització del web per l'usuari comporta l'acceptació de les condicions d'ús i de la Política de Privacitat del Web. Llegiu atentament les condicions d'ús i la Política de Privacitat quan es proposi utilitzar la web, ja que aquestes podran ser modificades en qualsevol moment.

L'usuari es compromet a fer un ús diligent del web i de la informació continguda en la mateixa, amb total subjecció a la normativa aplicable i a les condicions d'ús.

Encara (nom de l'empresa) realitza els seus millors esforços per mantenir la web en bon funcionament, no garanteix la disponibilitat i continuïtat en l'accés a la Web, ni la inexistència d'errors en els seus continguts, així com tampoc que aquests últims estiguin actualitzats.

Tant l'accés al Web com l'ús que pugui fer de qualsevol informació que conté es realitzen sota la responsabilitat exclusiva de l'usuari. Grues i Transports Berenguer, S.L.. no es responsabilitza de qualsevol dany o perjudicis que es puguin derivar, directament o indirectament, l'accés o ús de la informació continguda en la web ni de cap dany o perjudici en el programari o maquinari de l'usuari que es derivi de l'accés o ús de la Web.

A la web poden incloure diferents enllaços que permeten a l'usuari accedir a altres llocs web ("Enllaços"). En cap cas l'existència de Links comporta identificació o conformitat de Gruas i Transports Berenguer, S.L.. amb les manifestacions, continguts o serveis proporcionats a través d'aquests Links i Grues i Transports Berenguer, S.L.. no es fa responsable dels mateixos.

Tots els drets de propietat intel·lectual sobre els textos, imatges, vídeos, disseny gràfic, codi font, marques, noms comercials i altres elements que integren la Web ("Continguts") són titularitat de Gruas i Transports Berenguer, S.L.. o dels seus llicenciants. L'ús de la web per l'usuari no suposa la cessió de cap dret de propietat intel·lectual o industrial sobre el Web i els Continguts. Queda expressament prohibida la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició, extracció o qualsevol altra forma de difusió dels Continguts no autoritzada expressament per escrit per Gruas i Transports Berenguer, S.L..

L'accés i utilització del Web es regirà i interpretarà de conformitat amb la legislació espanyola.