POLÍTICA DE PRIVACITAT

Responsable del tractament

El responsable del tractament de les dades personals recollides mitjançant la present pàgina web és Grues i Transports Berenguer, S.L., domiciliada en Carrer Garrotxa, 79 - Polígon Industrial Pla de la Bruguera - 08211 Castellar del Vallès - Barcelona.

Finalitat del Tractament

La finalitat del tractament de les dades personals recollides mitjançant la present pàgina web és el compliment de les obligacions contractuals derivades dels corresponents contractes amb els nostres clients, així com permetre respondre a les sol·licituds d'informació rebudes per mitjà dels formularis de contacte continguts en la mateixa.

Destinataris de les dades

Grues i Transports Berenguer, S.L., no cedirà a tercers ni transferirà a tercers països les dades obtingudes mitjançant la present pàgina web.

Drets de les persones interessades

Els titulars de les dades tractades per Gruas i Transports Berenguer, S.L., tenen els següents drets:

 • Dret d'accés
 • Dret de rectificació
 • Dret de supressió
 • Dret de portabilitat
 • Dret de limitació
 • Dret d'oposició

Addicionalment, i tal com preveu la legislació en matèria de protecció de dades, tenen també el dret a retirar el consentiment prestat per al tractament de les seves dades així com els vas agafar el dret a reclamar davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades si creuen que han vist vulnerat algun dels drets enumerats anteriorment.

Mode d'exercir els seus drets

Els titulars de les dades tractades per Gruas i Transports Berenguer, S.L., poden exercir els seus drets de qualsevol de les següents formes:
- Per correu postal, en la direcció: Carrer Garrotxa, 79 - Polígon Industrial Pla de la Bruguera - 08211 Castellar del Vallès - Barcelona
- Per correu electrònic, en la direcció: info@gruasberenguer.com

En qualsevol cas, en el moment d'exercir els seus drets, titulars de dades - amb independència de la forma d'exercir-los que hagin triat - han de proporcionar la informació necessària per a la correcta identificació així com perquè sigui possible donar resposta a la seva sol·licitud.

Responsable del tractament

El responsable del tractament de les dades personals recollides mitjançant la present pàgina web és Grues i Transports Berenguer, S.L., i pot ser contactat:

 • Per correu postal, en la direcció: Carrer Garrotxa, 79 - Polígon Industrial Pla de la Bruguera - 08211 Castellar del Vallès - Barcelona
 • Per correu electrònic, en la direcció: info@gruasberenguer.com
 • per telèfon: 696 242 182

Finalitat del Tractament

La finalitat del tractament de les dades personals recollides és:

 • El compliment de les obligacions derivades dels corresponents contractes i / o encàrrecs dels nostres clients.
 • Permetre respondre a les sol·licituds d'informació rebudes de l'interessat.
 • Permetre la subscripció a la newsletter de l'empresa i / o la recepció de notícies i ofertes periòdiques de l'empresa.
 • Realitzar processos de selecció de personal.

Si l'interessat no facilita les dades personals requerits, és possible que Grues i Transports Berenguer, S.L., no pugui complir amb les obligacions contractuals o encàrrecs corresponents, incloure a l'interessat en els processos de selecció o facilitar la informació sol·licitada per l'interessat.

Aquelles dades el tractament és necessari per al compliment d'obligacions contractuals es conservaran mentre la relació contractual estigui vigent. Transcorregut aquest termini, es conservaran addicionalment el temps necessari per al compliment de les obligacions legals que siguin procedents (fiscals, …).

Aquelles dades el tractament és necessari per a la subscripció a la newsletter es conservaran mentre l'interessat no es doni de baixa de la mateixa.

Aquelles dades recollides o rebuts per a processos de selecció de personal s'han de conservar durant un termini màxim de dos anys, transcorregut el qual es considerarà que han deixat de ser actualitzats i, en virtut del principi de qualitat de les dades, seran eliminats.

Idèntic tractament rebran les dades de mer contacte de persones sense relació contractual amb Gruas i Transports Berenguer, S.L., és a dir, que no siguin clients o proveïdors o estiguin subscrits a la newsletter.

Legitimació del tractament

Grues i Transports Berenguer, S.L., no cedirà a tercers ni transferirà a tercers països les dades obtingudes mitjançant la present pàgina web ni qualssevol altres, del tractament sigui responsable o encarregat.

Drets de les persones interessades

Els titulars de les dades tractades per Gruas i Transports Berenguer, S.L.,) tenen els següents drets:

 • Dret d'accés
 • Dret de rectificació
 • Dret de supressió
 • Dret de portabilitat
 • Dret de limitació
 • Dret d'oposició

Addicionalment, i tal com preveu la legislació en matèria de protecció de dades, tenen també el dret a retirar el consentiment prestat per al tractament de les seves dades així com els vas agafar el dret a reclamar davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es) si creuen que han vist vulnerat algun dels drets enumerats anteriorment.

Mode d'exercir els seus drets

Els titulars de les dades tractades per Gruas i Transports Berenguer, S.L., poden exercir els seus drets de qualsevol de les següents formes:

 • Per correu postal, en la direcció: Carrer Garrotxa, 79 - Polígon Industrial Pla de la Bruguera - 08211 Castellar del Vallès - Barcelona
 • Per correu electrònic, en la direcció: info@gruasberenguer.com

En qualsevol cas, en el moment d'exercir els seus drets, titulars de dades - amb independència de la forma d'exercir-los que hagin triat - han de proporcionar la informació necessària per a la correcta identificació així com perquè sigui possible donar resposta a la seva sol·licitud.