SERVEI DE CAMIÓ GRUA

Els diferents models de camions grua que disposem en BERENGUER poden realitzar una àmplia gamma de serveis. A més el seu equipament i accessori els permeten complir amb qualsevol objectiu.

CAMIONS GRUA

Estem especialitzats en treballs de precisió amb camions grua, realitzem diferents treballs com:
• Muntatges d'estructures metàl·liques
• Elevació de material ( aires condicionats , calderes etc.)
• Col·locació de vidres amb ventosa elèctrica
• Col·locació de rètols
• Servei de camió en obra (formigonar, muntatge de forjats, encofrats, moviment de material en obra, etcètera)

Basats en el ferm propòsit de satisfer plenament les demandes dels nostres clients, comptem en l'actualitat amb una extensa flota de camions grua que ens permet complir amb les necessitats requerides pel mercat actual.

Camiones Grúa

Tots els nostres serveis estan disponibles les 24 h dissabtes, diumenges i festius.