TRANSPORTS ESPECIALS

Transportem maquinària pesada i peces industrials de grans dimensions, per això fem servir eines especialitzades en el seu trasllat. També oferim un servei integral de gestió i tramitació de permisos i autoritzacions diverses, com són l'ocupació de la via pública, talls de carrer, entrada i circulació en zones restringides, per al correcte desenvolupament dels serveis.

TRANSPORTS ESPECIALS

Transportem qualsevol càrrega que excedeixi de mesures o pes reglamentaris, disposem de cotxes pilots per a aquest servei.

Tots els nostres transports especials es realitzen majoritàriament en territori nacional però també realitzem transports especials internacionals.

Disposem de tot tipus de camions i vehicles especials per als transports especials pesats, complint amb tota la normativa vigent en el sector de transports especials.

Tots els nostres serveis estan disponibles les 24 h dissabtes, diumenges i festius.

GRUES I TRANSPORTS BERENGUER, S.L..
C / Euskadi nº 7
08211 Castellar del Vallès, Barcelona
Tel. 93 714 71 34
info@gruasberenguer.com

amb planificació prèvia