GALERIA

Al llarg de la nostra trajectòria com a empresa de suport a la construcció, trasllat de maquinària i transports especials, Grues i Transports Berenguer ha prestat els seus serveis en projectes de gran envergadura.

Transports Especials

Transportes de Material

Transportes de Material

Transportes de Material

Transportes de Material

Transportes de Material

Excavacions i Derribos

Excavaciones y Derribos

Excavaciones y Derribos

Excavaciones y Derribos

Excavaciones y Derribos

Excavaciones y Derribos

Vidres

Acristalamientos Muro Cortina

Obres i Construcció

Obras y Construcción

Obras y Construcción

Obras y Construcción

Obras y Construcción

Obras y Construcción

Elevació de Material

Elevación de Material

Elevación de Material

Elevación de Material

Elevación de Material

Elevación de Material

Trasllat de Maquinària

Traslado de Maquinaria

Traslado de Maquinaria

Traslado de Maquinaria

Traslado de Maquinaria

Traslado de Maquinaria

Tots els nostres serveis estan disponibles les 24 h dissabtes, diumenges i festius.