LLOGUER DE CAMIÓ PLOMA A SITGES

Els diferents models de camions grua que disposem en Gruas i Transports Berenguer poden realitzar una àmplia gamma de serveis. A més el seu equipament i accessori els permeten complir amb qualsevol objectiu.

LLOGUER DE CAMIÓ PLOMA A SITGES

Estem especialitzats en treballs de precisió amb camions grua, realitzem diferents treballs com:
• Muntatges d'estructures metàl·liques
• Elevació de material ( aires condicionats , calderes etc.)
• Col·locació de vidres amb ventosa elèctrica
• Col·locació de rètols
• Servei de camió en obra (formigonar, muntatge de forjats, encofrats, moviment de material en obra, etcètera)

Basats en el ferm propòsit de satisfer plenament les demandes dels nostres clients, comptem en l'actualitat amb una extensa flota de camions grua que ens permet complir amb les necessitats requerides pel mercat actual.

Oferim servei de lloguer de camió ploma a Sitges i a tota la zona del vallès, on en grues Berenguer també realitzem transports de material i transports especials on transportem maquinària pesada i peces industrials de grans dimensions, per això fem servir eines especialitzades en el seu trasllat. També oferim un servei integral de gestió i tramitació de permisos i autoritzacions diverses, com són l'ocupació de la via pública, talls de carrer, entrada i circulació en zones restringides, per al correcte desenvolupament dels serveis.

Empresa inscrita al registre d'empreses acreditades R.E.A.

Camiones Grúa

Tots els nostres serveis estan disponibles les 24 h dissabtes, diumenges i festius.

Necessita un servei de lloguer de camió ploma a Sitges?

en Grues i Transports Berenguer comptem amb la millor maquinària, no dubti en posar-se en contacte amb nosaltres.

Truqui'ns i demani'ns pressupost

93 714 71 34